18 Haziran 2012 Pazartesi

Ağır Roman - Metin Kaçan


Bir sahaftan  8 liraya aldığım bu romanı uzun zamandır okumak istiyordum fakat bir türlü baskısını bulamamıştım. En nihayetinde kitabıma kavuştum ve bir çırpıda okudum. Beni bu kitabı okumaya iten şey kesinlikle kitabın ismiydi. Kitap ismine yakışır bir şekilde ağır ağır ilerliyor.

Her şeyden önce söylemem gerekir ki kullanılan dil kitabın havasıyla birebir örtüşüyor. Başta dile hakim olmakta zorlansamda sayfalar ilerledikçe anlatımdaki mükemmelliği fark ettim.

Romanın geçtiği Kolera Sokağı mafya babalarının, dolandırıcıların, serserilerin, fahişelerin ve farklı inançlardan insanların bir arada yaşadığı daha doğrsu yaşamaya çalıştığı bir yerdir. Ölümlerin sıradan bir durum olduğu, yaşamak için öldürmenin şart koşulduğu bu yerde yaşama tutunmaya çalışan Gıli Gıli Salih'in hikayesini okuyoruz romana yakışır, argolarla süslü bir dille.

Metin Kaçan bu kurgusal romanında aslında bize İstanbul'un diğer yüzünü gösterir. Kolera Sokağı'nda yaşayan insanlar her ne kadar hayal ürünü olsa da bu hayatın benzerine İstanbul'un süslü semtlerinden çıkıp girdiğiniz herhangi bir mahallede rastlayabilirsiniz. 

Arka Kapak
''Metin Kaçan ' Ağır Roman' da kendi fantezisinin mitolojik ve masalsı olanaklarına başvurarak yeni bir evren yaratıyor. Bir büyük kent 'cangıl' ıdır bu evren. Bir kültür metropolülnde yaşamlarına karşılık, o kültürle iletişim kuramayan, sistemdeki çürümüşlüğün ürünü bir toplum kesimindeki insanların evrenidir bu; pezoların, kevaşelerin, yengeç heriflerin, malbuçların, zarboların dünyası... Bu dünyanın odağında ise, içinde bulunduğu koşulları şiddet aracılığıyla pretosto eden ya da uyuşturucu yoluyla düş dünyasına sığınan bir 'olum Don Kişot'u yaşamaktadır. Türk edebiyatının bugüne dek ortaya çıkardığı en etkileyici insan portrelerinden biridir Gıli Gıli Salih. Bu Türkün olduğu kadar büyüleyici dünyanın en çarpıcı özelliği ise, alışılmış kalıpları yıkan olağandışı özgünlükteki 'dil'idir. Dolapdere'nin bıçkın argosunu fantastik öğeyle bütünleştiren, yeni türetilmiş sözcükler/deyişlerle oluşturulmuş bu farklı dil aracılığıyla, 'sarkastik ironi'den 'groteks' e, oradan da 'kitsch' e uzanan provokatif bir imgeler dünyası yaratıyor Metin Kaçan metninde. İçinde kanlı canlı sözcüklerin neredeyse somutlaştığı; dilden insanlar, dilden uzamlar içeren gerçek bir sanat ürünüdür 'Ağır Roman'.''